ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง หน้าแรก กระดานถาม-ตอบ blog เข้าระบบ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
แผนการจัดการความรู้
คณะทำงานการจัดการความรู้
ผลการประเมินตนเอง
IC mapping
CKO Profile
ตารางอิสระภาพ
คลังความรู้
KM 2555
KM 2554
KM 2553
KM 2552
KM 2551
KM 2550
KM 2549
สมัครสมาชิก blog

สมาชิกคนเขียน blog
sanders
123-1233
phusit test
Johnk321
Johnf209
Johna631
Johnc819
Johnb562
Johng535
Johnb824
Johne88
Johnd382
Johnd108
Johnc19
Johng717
Johnb147
Johnd498
Johng597
Johnd298
Johnd654
Johnd304
Johnf421
Johng181
Johnb771
Johna35
Johnf128
Smithd925
Johne670
Johnk156
Johng890
Johne196
Johnd364
Johnb851
Johna18
Johne466
Johnb294
Johne150
Johnk308
Johng219
Johnb375
Johnb288
Johnk812
Johnk977
Smitha151
Johnf762
Johnb605
Johng708
Johne384
Johne722
Johnc829
Johne732
Johna314
Johnd493
Johnk376
Johnb890
Smithf864
Johnk775
Johnb241
Johnd249
Johnk420
Johne520
Smithc713
Johne151
Johne729
Johnb750
Johna353
Johnf457
Johne909
Smithe168
Johnb296
Johnb57
Johnd372
Johnc214
Johna559
Johnc953
Johng66
Johnc96
Johnb465
Johnc313
Johnd686
อรพรรณ จันต๊ะชัย
ชวาลกฤศ กาญจนธนาเลิศ
ชัยวัฒน์ สุวรรณวิภาต
สมชวน ใจกระจ่าง
น้ำเพชร ศิริมังฆศรี
อโณทัย พรมชัย
สมควร ใจกระจ่าง
นิตยา แสงเล็ก
ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
รุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สถิติ Website

หน้านี้ 000211 วันนี้ 1
055330 วันนี้ 6
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม คน

การตั้งค่าหน้ากระดาษและการตั้งค่า pt (พอยต์) เซนติเมตร นิ้ว และพิคา

จากแบบฟอร์มหนังสือราชการและบันทึกข้อความของศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ได้มีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ค่าบรรทัด และค่าต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ทีนี้ถ้าใครต้องการตั้งค่าเพื่อทำวิจัยซึ่งมีรูปแบบต่างไปจากฟอร์มดังกล่าว

สามารถตั้งค่าได้โดย คลิกที่เมนู รูปแบบ และไปที่คำว่า หน้า

ตรงส่วน Format หมายถึงการเลือกขนาดกระดาษที่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น A4

ส่วน Margins คือการสร้างระยะขอบ Left = ขอบซ้าย , Right = ขอบขวา , Top = ขอบบน , Bottom = ขอบล่าง

ก็จะแสดงค่าหน้ากระดาษให้เราได้ตั้งค่า ทีนี้ จะมีหน่วยต่าง ๆ เช่น เซนติเมตร พอยต์ เป็นต้น ตามที่เราตั้งไว้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่าได้โดย

คลิกที่เมนู เครื่องมือ ไปที่ ตัวเลือก ไปที่ OpenOffice.org Writer เลือก General จะมีการตั้งค่า หน่วยวัด

ส่วนระยะแท็บ ก็คือการกด แท็บหนึ่งครั้งจะให้ไปเท่าไหร่? กี่เซนติเมตร นิ้ว พอยต์ หรือพิคา เสร็จแล้วคลิกตกลง

[อ่าน:905371] [ความคิดเห็น:25628] [วันที่:2011-02-10 09:48:39] ผู้เขียน:ชัยวัฒน์ สุวรรณวิภาต
 

 
ความคิดเห็นที่ 9263
deaths worldwide. The loss of fluids through diarrhea can cause dehydration and electrolyte disturbances such as potassium deficiency or other salt imbalances., https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Urine_Drug_Test.jnz adderall urine test how long, rmfz, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Drug_Test_How_Long.jnz adderall drug test, 739, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Ir_Duration.jnz adderall ir half life, 455142, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_And_Xanax.jnz adderall and working out, 91129, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_20_Mg.jnz adderall 20 mg, npjowd, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Amphetamine_Drugs.jnz amphetamine drugs forum, 028569, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_In_The_System.jnz adderall system time, qhzwx, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Add_Or_Adhd.jnz adderall xr 20 mg, 37618, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Buy_Generic_Adderall.jnz order adderall without a prescription, 771, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Withdrawal.jnz adderall withdrawal symptoms, 284, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Amphetamine_And_Dextroamphetamine.jnz amphetamine and dextroamphetamine 20 mg, 5018, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Adults_Dosage.jnz adderall for adults side effects, hqa, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Dextroamphetamine_Sulfate.jnz dextroamphetamine cost, cob, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Snorting_Adderall.jnz snorting adderall 20 mg, 69334, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Depression.jnz adderall for depression and anxiety, 5640, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/What_Are_Adderall_Pills.jnz pills like adderall, %-[[, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Vs_Vyvanse.jnz adderall sex drive, tetv, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Amphetamine_Effects.jnz amphetamine effects on the brain, qkk,
[ชื่อ:dp 3 0 adderall 30 mg peach ] [E-mail:ywdcpksw@fhcrxbsd.com] [วันที่:2014-11-24 15:47:04] [IP:112.18.22.207]

ความคิดเห็นที่ 9262
such as warm or hot baths or showers. The hives produced are typically smaller than the classic hives. In severe cases, hundreds of tiny, red, itchy spots , https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Discount_Adderall.jnz get discount adderall, uhn, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Buy_Adderall_Online.jnz buy adderall weight loss, 3202, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_In_The_System.jnz adderall system time, pbg, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Add_Or_Adhd.jnz adderall capsules, :[[[, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Names.jnz adderall yellow pill, knrvp, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/How_To_Get_Adderall_From_Doctor.jnz adderall how to get prescribed, fri, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Overdose.jnz adderall overdose mg, 5217, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Price_Street.jnz price for adderall , >:]], https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Buy_Generic_Adderall.jnz adderall online pharmacy, :-), https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_30_Mg_Xr.jnz adderall 30 mg effects, %-), https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Cheap_Adderall_Online.jnz cheap adderall for sale, 90153, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Order_Adderall.jnz order adderall online, 021, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Amphetamine_And_Dextroamphetamine.jnz amphetamine and dextroamphetamine snorting , nms, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Adults_Dosage.jnz adderall for adults with add, nvyfm, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Buy_Adderall_No_Prescription.jnz buy adderall no prescription, 8], https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/What_Are_Adderall_Pills.jnz adderall and caffeine pills, 759, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Without_Prescription.jnz adderall without adhd , :-DDD,
[ชื่อ:adderall hair drug test] [E-mail:jodzsruf@djawzghx.com] [วันที่:2014-11-24 15:46:50] [IP:117.169.1.160]

ความคิดเห็นที่ 9261
acidic or spicy foods and beverages). They may occur singly or multiple ulcers may occur at the same time (a "crop" of ulcers). Once formed, the ulcer may be , https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Weight_Gain.jnz adderall website , ljnlso, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Urine_Drug_Test.jnz adderall vs coke, 8-(, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Discount_Adderall.jnz order adderall visa, zqx, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_And_Xanax.jnz adderall and working out, 91634, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_20_Mg.jnz shire 381 20mg adderall xr, 810, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_15_Mg.jnz adderall peach, 0154, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Weight_Loss.jnz adderall weight loss before and after , 718367, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Add_Or_Adhd.jnz buy adderall without prescription, =-D, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Anxiety.jnz adderall questionnaire, >:(((, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Depression.jnz adderall kratom, 630482, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Snorting_Adderall.jnz adderall studying , lmx, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Abuse_Effects.jnz adderall abuse in college, 8OOO, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/List_Of_Amphetamines.jnz amphetamine names, 314, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Amphetamine_Effects.jnz amphetamine effects on the heart, 23078, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Drug_Test.jnz adderall drug test, nzgavl, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Addiction.jnz adderall addiction treatment, 254989,
[ชื่อ:adderall overdose side effects] [E-mail:nevmsoeg@reoeotac.com] [วันที่:2014-11-24 15:46:42] [IP:117.174.194.6]

ความคิดเห็นที่ 9260
complication of menstruationcitation needed. Hyperthyroidism can produce hypermotility and lead to pseudodiarrhea and occasionally real diarrhea. Diarrhea , https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Test.jnz adderall vs focalin, sambv, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_And_Xanax.jnz adderall and xanax, jpll, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Prescription_Online.jnz buy adderall prescription, 29364, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_High.jnz adderall high blood pressure, 8DDD, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Long_Term_Effects.jnz adderall long term effects, xbcxc, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Weight_Loss.jnz adderall crash, 0803, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_For_Add_Or_Adhd.jnz buy adderall without prescription, 8OOO, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Street_Price.jnz adderall 10mg side effects, 502, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_And_Alcohol.jnz adderall reviews, %-O, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Xr_Coupon.jnz generic adderall coupon, 4416, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Alternatives_For_Adderall.jnz alternatives for adderall, %-]]], https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Dosage_Adults.jnz adderall dosage chart, ikyb, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Effects_Time.jnz adderall effects on heart, :DD, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Interactions.jnz adderall nicknames , :OO, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Xr_20mg.jnz buy adderall xr, 515, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Without_Prescription.jnz adderall no prescription overnight, %-PPP, https://my.ursuline.edu/ICS/My_Pages/Adderall_Instant_Release.jnz adderall chest pain, dsd,
[ชื่อ:adderall xr 5 mg blue] [E-mail:vufbaden@hjdxbhcl.com] [วันที่:2014-11-24 15:46:29] [IP:117.174.194.6]

ความคิดเห็นที่ 9259
Electrical burns in the mouth are fairly common. They are usually caused by chewing on live electrical wiring. Saliva acts as a conducting medium and an , adderall vs focalin, 850, adderall irritability, %-OO, amphetamine drugs list, fpnewe, adderall 5 mg tablet , 36994, adderall vs adderall xr, >:-[[, adderall how to get prescribed, yldqf, price for 20 mg adderall, 623518, adderall and alcohol erowid, alll, strattera vs adderall, 232313, adderall hallucinations, :DD, cheap adderall alternative, ozq, adderall depression, >:-PP, adderall xr vs adderall , :OOO, adderall and caffeine pills, >:D, adderall nausea, 632, adderall bad side effects, hseq, adderall xr duration , 137,
[ชื่อ:adderall toxicity] [E-mail:xubhoukk@odgnxema.com] [วันที่:2014-11-24 15:23:43] [IP:117.172.76.175]

ความคิดเห็นที่ 9258
have fructose malabsorption, excess fructose intake can also cause diarrhea. High-fructose foods that also have a high glucose content are more absorbable and , adderall vs coke, jlhrsb, discount adderall online, 8D, adderall high dosage, 8))), adderall lethal dose, %-PP, amphetamine withdrawal duration, 17256, adderall 5 mg duration, oqnxfs, adderall and pregnancy, augg, adderall overdose, 387675, legal adderall alternatives, 8PP, adderall withdrawal help, bofyu, medication like adderall, %-PPP, order adderall without a prescription, =-PPP, amphetamine and dextroamphetamine 30 mg, :[, adderall for adults, ubzak, adderall questionnaire, jmac, adderall misuse , wipg, what does adderall pills look like, 528, adderall grapefruit , 363443,
[ชื่อ:adderall long term effects on the brain] [E-mail:fjnzzhvh@khuhalty.com] [วันที่:2014-11-24 15:23:35] [IP:117.169.1.151]

ความคิดเห็นที่ 9257
Tell your doctor about all of your health conditions including if you have: history of mental health problems (including psychosis), heart problems or had a , adderall irritability, belp, adderall high dosage, 8-[[[, adderall 5 mg duration, gnooag, adderall and pregnancy, =-))), adderall good for studying, =P, adderall 30 mg xr duration, :PPP, adderall how to get prescribed, 806590, adderall price walgreens, 106946, adderall dosage children, mnpe, mail order adderall, 8-[[[, adderall without prescription, 23612, adderall xr generic, 614, adderall for sale, dmzfra, amphetamine adderall extraction, 399964, adderall psychosis , kqmv, amphetamine effects on the heart, ffy, adderall xr duration , 8-[[,
[ชื่อ:snorting adderall effects] [E-mail:gvrzitiz@hjmmmydr.com] [วันที่:2014-11-24 15:23:16] [IP:117.169.1.151]

ความคิดเห็นที่ 9256
including excitation or agitation, insomnia, anxiety, irritability, aggressiveness, confusion, nervousness, tremor, palpitations, sleep disturbances, nausea, , adderall ir 10mg, >:-), discount adderall, 38631, adderall and molly , 18128, adderall high effects, 042077, buy adderall generic, rtvvo, ad 7.5 adderall 7.5 mg, zdznu, adderall price per pill, 8-OO, adderall overdose, aute, adderall withdrawal help, cnt, adderall 30 mg xr, htzlcr, adderall diet, 01257, adderall interactions, 085494, snorting adderall xr, 0284, adderall for depression and anxiety, qjtdmh, adderall abuse addiction, xrqgs, adderall dependence symptoms, 066,
[ชื่อ:shire adderall coupon] [E-mail:pywampfg@cizqqkft.com] [วันที่:2014-11-24 15:23:09] [IP:223.86.210.102]

ความคิดเห็นที่ 9255
Ulcers recur at intervals of about ย– months. Major aphthous ulceration is less common than the minor type, but produces more severe lesions and symptoms. , adderall military, jskw, adderall comedown, :-[[, adderall and working out, lsvil, amphetamine drugs, jyx, adderall stays in system how long, 925, adderall gif, cxsb, ritalin vs adderall for weight loss, 8-(((, adderall overdose symptoms, 26978, adderall online pharmacy, >:-[[, shire adderall coupon, 790894, adderall during pregnancy, %-], adderall dosage by weight, :DDD, dextroamphetamine shortage, onslbm, buy adderall xr, >:-DDD, what does adderall pills look like, 8P, adderall vs ritalin, 350736, adderall online forum, gaosar, adderall drug test how long, %-]]],
[ชื่อ:discount adderall online] [E-mail:zcenewtc@ovikzgvg.com] [วันที่:2014-11-24 15:23:04] [IP:223.86.210.102]

ความคิดเห็นที่ 9254
concentration may be given simply as LC and qualified by a duration of exposure (e.g., minutes). The Material Safety Data Sheets for toxic substances , adderall vs strattera , yxjoad, adderall and molly , >:D, adderall prescription refill , qib, buy adderall online, %D, adderall long term effects on the brain, 379, amphetamine withdrawal effects, 214500, adderall substitute, 443, adderall ruined my life, 5210, adderall side effects anxiety, 54583, adderall 30 mg ir, 11163, medication like adderall, dymaz, adderall withdrawal fatigue, xaewsj, cheap adderall online no rx , :)), adderall jitters, uwpyh, dextroamphetamine cost, mynv, amphetamine er, %PPP, amphetamine effects on the heart, 8-[[, generic adderall xr cost, qeifm,
[ชื่อ:buy adderall no prescription no membership] [E-mail:uzgmelaw@ywxhqjwd.com] [วันที่:2014-11-24 15:22:57] [IP:223.86.210.102]


< ก่อนหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957] [958] [959] [960] [961] [962] [963] [964] [965] [966] [967] [968] [969] [970] [971] [972] [973] [974] [975] [976] [977] [978] [979] [980] [981] [982] [983] [984] [985] [986] [987] [988] [989] [990] [991] [992] [993] [994] [995] [996] [997] [998] [999] [1000] [1001] [1002] [1003] [1004] [1005] [1006] [1007] [1008] [1009] [1010] [1011] [1012] [1013] [1014] [1015] [1016] [1017] [1018] [1019] [1020] [1021] [1022] [1023] [1024] [1025] [1026] [1027] [1028] [1029] [1030] [1031] [1032] [1033] [1034] [1035] [1036] [1037] [1038] [1039] [1040] [1041] [1042] [1043] [1044] [1045] [1046] [1047] [1048] [1049] [1050] [1051] [1052] [1053] [1054] [1055] [1056] [1057] [1058] [1059] [1060] [1061] [1062] [1063] [1064] [1065] [1066] [1067] [1068] [1069] [1070] [1071] [1072] [1073] [1074] [1075] [1076] [1077] [1078] [1079] [1080] [1081] [1082] [1083] [1084] [1085] [1086] [1087] [1088] [1089] [1090] [1091] [1092] [1093] [1094] [1095] [1096] [1097] [1098] [1099] [1100] [1101] [1102] [1103] [1104] [1105] [1106] [1107] [1108] [1109] [1110] [1111] [1112] [1113] [1114] [1115] [1116] [1117] [1118] [1119] [1120] [1121] [1122] [1123] [1124] [1125] [1126] [1127] [1128] [1129] [1130] [1131] [1132] [1133] [1134] [1135] [1136] [1137] [1138] [1139] [1140] [1141] [1142] [1143] [1144] [1145] [1146] [1147] [1148] [1149] [1150] [1151] [1152] [1153] [1154] [1155] [1156] [1157] [1158] [1159] [1160] [1161] [1162] [1163] [1164] [1165] [1166] [1167] [1168] [1169] [1170] [1171] [1172] [1173] [1174] [1175] [1176] [1177] [1178] [1179] [1180] [1181] [1182] [1183] [1184] [1185] [1186] [1187] [1188] [1189] [1190] [1191] [1192] [1193] [1194] [1195] [1196] [1197] [1198] [1199] [1200] [1201] [1202] [1203] [1204] [1205] [1206] [1207] [1208] [1209] [1210] [1211] [1212] [1213] [1214] [1215] [1216] [1217] [1218] [1219] [1220] [1221] [1222] [1223] [1224] [1225] [1226] [1227] [1228] [1229] [1230] [1231] [1232] [1233] [1234] [1235] [1236] [1237] [1238] [1239] [1240] [1241] [1242] [1243] [1244] [1245] [1246] [1247] [1248] [1249] [1250] [1251] [1252] [1253] [1254] [1255] [1256] [1257] [1258] [1259] [1260] [1261] [1262] [1263] [1264] [1265] [1266] [1267] [1268] [1269] [1270] [1271] [1272] [1273] [1274] [1275] [1276] [1277] [1278] [1279] [1280] [1281] [1282] [1283] [1284] [1285] [1286] [1287] [1288] [1289] [1290] [1291] [1292] [1293] [1294] [1295] [1296] [1297] [1298] [1299] [1300] [1301] [1302] [1303] [1304] [1305] [1306] [1307] [1308] [1309] [1310] [1311] [1312] [1313] [1314] [1315] [1316] [1317] [1318] [1319] [1320] [1321] [1322] [1323] [1324] [1325] [1326] [1327] [1328] [1329] [1330] [1331] [1332] [1333] [1334] [1335] [1336] [1337] [1338] [1339] [1340] [1341] [1342] [1343] [1344] [1345] [1346] [1347] [1348] [1349] [1350] [1351] [1352] [1353] [1354] [1355] [1356] [1357] [1358] [1359] [1360] [1361] [1362] [1363] [1364] [1365] [1366] [1367] [1368] [1369] [1370] [1371] [1372] [1373] [1374] [1375] [1376] [1377] [1378] [1379] [1380] [1381] [1382] [1383] [1384] [1385] [1386] [1387] [1388] [1389] [1390] [1391] [1392] [1393] [1394] [1395] [1396] [1397] [1398] [1399] [1400] [1401] [1402] [1403] [1404] [1405] [1406] [1407] [1408] [1409] [1410] [1411] [1412] [1413] [1414] [1415] [1416] [1417] [1418] [1419] [1420] [1421] [1422] [1423] [1424] [1425] [1426] [1427] [1428] [1429] [1430] [1431] [1432] [1433] [1434] [1435] [1436] [1437] [1438] [1439] [1440] [1441] [1442] [1443] [1444] [1445] [1446] [1447] [1448] [1449] [1450] [1451] [1452] [1453] [1454] [1455] [1456] [1457] [1458] [1459] [1460] [1461] [1462] [1463] [1464] [1465] [1466] [1467] [1468] [1469] [1470] [1471] [1472] [1473] [1474] [1475] [1476] [1477] [1478] [1479] [1480] [1481] [1482] [1483] [1484] [1485] [1486] [1487] [1488] [1489] [1490] [1491] [1492] [1493] [1494] [1495] [1496] [1497] [1498] [1499] [1500] [1501] [1502] [1503] [1504] [1505] [1506] [1507] [1508] [1509] [1510] [1511] [1512] [1513] [1514] [1515] [1516] [1517] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [1538] [1539] [1540] [1541] [1542] [1543] [1544] [1545] [1546] [1547] [1548] [1549] [1550] [1551] [1552] [1553] [1554] [1555] [1556] [1557] [1558] [1559] [1560] [1561] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [1580] [1581] [1582] [1583] [1584] [1585] [1586] [1587] [1588] [1589] [1590] [1591] [1592] [1593] [1594] [1595] [1596] [1597] [1598] [1599] [1600] [1601] [1602] [1603] [1604] [1605] [1606] [1607] [1608] [1609] [1610] [1611] [1612] [1613] [1614] [1615] [1616] [1617] [1618] [1619] [1620] [1621] [1622] [1623] [1624] [1625] [1626] [1627] [1628] [1629] [1630] [1631] [1632] [1633] [1634] [1635] [16361637 [1638] [1639] [1640] [1641] [1642] [1643] [1644] [1645] [1646] [1647] [1648] [1649] [1650] [1651] [1652] [1653] [1654] [1655] [1656] [1657] [1658] [1659] [1660] [1661] [1662] [1663] [1664] [1665] [1666] [1667] [1668] [1669] [1670] [1671] [1672] [1673] [1674] [1675] [1676] [1677] [1678] [1679] [1680] [1681] [1682] [1683] [1684] [1685] [1686] [1687] [1688] [1689] [1690] [1691] [1692] [1693] [1694] [1695] [1696] [1697] [1698] [1699] [1700] [1701] [1702] [1703] [1704] [1705] [1706] [1707] [1708] [1709] [1710] [1711] [1712] [1713] [1714] [1715] [1716] [1717] [1718] [1719] [1720] [1721] [1722] [1723] [1724] [1725] [1726] [1727] [1728] [1729] [1730] [1731] [1732] [1733] [1734] [1735] [1736] [1737] [1738] [1739] [1740] [1741] [1742] [1743] [1744] [1745] [1746] [1747] [1748] [1749] [1750] [1751] [1752] [1753] [1754] [1755] [1756] [1757] [1758] [1759] [1760] [1761] [1762] [1763] [1764] [1765] [1766] [1767] [1768] [1769] [1770] [1771] [1772] [1773] [1774] [1775] [1776] [1777] [1778] [1779] [1780] [1781] [1782] [1783] [1784] [1785] [1786] [1787] [1788] [1789] [1790] [1791] [1792] [1793] [1794] [1795] [1796] [1797] [1798] [1799] [1800] [1801] [1802] [1803] [1804] [1805] [1806] [1807] [1808] [1809] [1810] [1811] [1812] [1813] [1814] [1815] [1816] [1817] [1818] [1819] [1820] [1821] [1822] [1823] [1824] [1825] [1826] [1827] [1828] [1829] [1830] [1831] [1832] [1833] [1834] [1835] [1836] [1837] [1838] [1839] [1840] [1841] [1842] [1843] [1844] [1845] [1846] [1847] [1848] [1849] [1850] [1851] [1852] [1853] [1854] [1855] [1856] [1857] [1858] [1859] [1860] [1861] [1862] [1863] [1864] [1865] [1866] [1867] [1868] [1869] [1870] [1871] [1872] [1873] [1874] [1875] [1876] [1877] [1878] [1879] [1880] [1881] [1882] [1883] [1884] [1885] [1886] [1887] [1888] [1889] [1890] [1891] [1892] [1893] [1894] [1895] [1896] [1897] [1898] [1899] [1900] [1901] [1902] [1903] [1904] [1905] [1906] [1907] [1908] [1909] [1910] [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919] [1920] [1921] [1922] [1923] [1924] [1925] [1926] [1927] [1928] [1929] [1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939] [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949] [1950] [1951] [1952] [1953] [1954] [1955] [1956] [1957] [1958] [1959] [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] [2025] [2026] [2027] [2028] [2029] [2030] [2031] [2032] [2033] [2034] [2035] [2036] [2037] [2038] [2039] [2040] [2041] [2042] [2043] [2044] [2045] [2046] [2047] [2048] [2049] [2050] [2051] [2052] [2053] [2054] [2055] [2056] [2057] [2058] [2059] [2060] [2061] [2062] [2063] [2064] [2065] [2066] [2067] [2068] [2069] [2070] [2071] [2072] [2073] [2074] [2075] [2076] [2077] [2078] [2079] [2080] [2081] [2082] [2083] [2084] [2085] [2086] [2087] [2088] [2089] [2090] [2091] [2092] [2093] [2094] [2095] [2096] [2097] [2098] [2099] [2100] [2101] [2102] [2103] [2104] [2105] [2106] [2107] [2108] [2109] [2110] [2111] [2112] [2113] [2114] [2115] [2116] [2117] [2118] [2119] [2120] [2121] [2122] [2123] [2124] [2125] [2126] [2127] [2128] [2129] [2130] [2131] [2132] [2133] [2134] [2135] [2136] [2137] [2138] [2139] [2140] [2141] [2142] [2143] [2144] [2145] [2146] [2147] [2148] [2149] [2150] [2151] [2152] [2153] [2154] [2155] [2156] [2157] [2158] [2159] [2160] [2161] [2162] [2163] [2164] [2165] [2166] [2167] [2168] [2169] [2170] [2171] [2172] [2173] [2174] [2175] [2176] [2177] [2178] [2179] [2180] [2181] [2182] [2183] [2184] [2185] [2186] [2187] [2188] [2189] [2190] [2191] [2192] [2193] [2194] [2195] [2196] [2197] [2198] [2199] [2200] [2201] [2202] [2203] [2204] [2205] [2206] [2207] [2208] [2209] [2210] [2211] [2212] [2213] [2214] [2215] [2216] [2217] [2218] [2219] [2220] [2221] [2222] [2223] [2224] [2225] [2226] [2227] [2228] [2229] [2230] [2231] [2232] [2233] [2234] [2235] [2236] [2237] [2238] [2239] [2240] [2241] [2242] [2243] [2244] [2245] [2246] [2247] [2248] [2249] [2250] [2251] [2252] [2253] [2254] [2255] [2256] [2257] [2258] [2259] [2260] [2261] [2262] [2263] [2264] [2265] [2266] [2267] [2268] [2269] [2270] [2271] [2272] [2273] [2274] [2275] [2276] [2277] [2278] [2279] [2280] [2281] [2282] [2283] [2284] [2285] [2286] [2287] [2288] [2289] [2290] [2291] [2292] [2293] [2294] [2295] [2296] [2297] [2298] [2299] [2300] [2301] [2302] [2303] [2304] [2305] [2306] [2307] [2308] [2309] [2310] [2311] [2312] [2313] [2314] [2315] [2316] [2317] [2318] [2319] [2320] [2321] [2322] [2323] [2324] [2325] [2326] [2327] [2328] [2329] [2330] [2331] [2332] [2333] [2334] [2335] [2336] [2337] [2338] [2339] [2340] [2341] [2342] [2343] [2344] [2345] [2346] [2347] [2348] [2349] [2350] [2351] [2352] [2353] [2354] [2355] [2356] [2357] [2358] [2359] [2360] [2361] [2362] [2363] [2364] [2365] [2366] [2367] [2368] [2369] [2370] [2371] [2372] [2373] [2374] [2375] [2376] [2377] [2378] [2379] [2380] [2381] [2382] [2383] [2384] [2385] [2386] [2387] [2388] [2389] [2390] [2391] [2392] [2393] [2394] [2395] [2396] [2397] [2398] [2399] [2400] [2401] [2402] [2403] [2404] [2405] [2406] [2407] [2408] [2409] [2410] [2411] [2412] [2413] [2414] [2415] [2416] [2417] [2418] [2419] [2420] [2421] [2422] [2423] [2424] [2425] [2426] [2427] [2428] [2429] [2430] [2431] [2432] [2433] [2434] [2435] [2436] [2437] [2438] [2439] [2440] [2441] [2442] [2443] [2444] [2445] [2446] [2447] [2448] [2449] [2450] [2451] [2452] [2453] [2454] [2455] [2456] [2457] [2458] [2459] [2460] [2461] [2462] [2463] [2464] [2465] [2466] [2467] [2468] [2469] [2470] [2471] [2472] [2473] [2474] [2475] [2476] [2477] [2478] [2479] [2480] [2481] [2482] [2483] [2484] [2485] [2486] [2487] [2488] [2489] [2490] [2491] [2492] [2493] [2494] [2495] [2496] [2497] [2498] [2499] [2500] [2501] [2502] [2503] [2504] [2505] [2506] [2507] [2508] [2509] [2510] [2511] [2512] [2513] [2514] [2515] [2516] [2517] [2518] [2519] [2520] [2521] [2522] [2523] [2524] [2525] [2526] [2527] [2528] [2529] [2530] [2531] [2532] [2533] [2534] [2535] [2536] [2537] [2538] [2539] [2540] [2541] [2542] [2543] [2544] [2545] [2546] [2547] [2548] [2549] [2550] [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] [2562] [2563ถัดไป >  


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
E-mail
ความคิดเห็น
แทรกไฟล์
    แสดงความคิดเห็น       ซ่อนความคิดเห็น  
 KM CENTER ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 122 ม.8 ถ.จามเทวี  ต.ห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร 0-5433-9041 โทรสาร 0-5433-9042

power by mr.pongsak saipeng drpongs011@gmail.com