ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
ท่านเข้าเว็บไซต์นี้เพื่ออะไร?
หัวข้ออนามัยมีเดีย
PRNews2018
การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ
ศอช.ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ศอช. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ศอช. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา
ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนบนพื้นที่สูง ปี 2561
ข้อมูลอื่นๆ     
ข่าวประกาศ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ปี 2561
ข้อมูลอื่นๆ     
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลอื่นๆ     
2.ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองงานจ้างก่อสร้างรั้วแบบบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองงานจ้างก่อสร้างรั้วแบบบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วลักษณะบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ
ข้อมูลอื่นๆ     
3.ประกาศราคากลาง
ตาราง ปปช.07 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตาราง ปปช.07 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก(เดิม)
ตาราง ปปช.07 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นห้องอาคารสัมมนา
ตาราง ปปช.07 จัดซื้อเครื่องประบอากาศชนิดตั้งแขวน
ตาราง ปปช.01 งานก่อสร้างรั้วลักษณะบล๊อกทึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูลอื่นๆ     
4.แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนใหม่)
ข้อมูลอื่นๆ     
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อมูลอื่นๆ     
1.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย
ข้อมูลอื่นๆ     
รายงานงบประมาณปีงบ 2561วารสารศูนย์ฯงบทดลองรายเดือนแผนปีงบประมาณ 2560 
รายงานงบประมาณปีงบ 2561
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2561 ณ วันที่ 15 ส.ค. 61
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2561 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 61
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2561 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 61
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2561 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 61
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ 2561 ณ วันที่ 15 เมษายน 61
ข้อมูลอื่นๆ     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
รู้จักศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในกรมอนามัย | ภารกิจ
| แผนปฏิบัติราชการ |แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี |คำรับรองการปฏิบัติราชการ |กฎ ระเบียบ ประกาศ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services) | สารสนเทศคนไทยพื้นที่สูง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย | ระบบบริหารจัดการวัสดุ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง | ระบบบริหารเว็บไซต์ | บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ติดต่อศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง : 122 หมู่8 ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร 0-5426-9277
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข