ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
ท่านเข้าเว็บไซต์นี้เพื่ออะไร?

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
PRNews2019
ศอช. เข้าพบคณาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือ
ศอช. ร่วมพิธีวางพวกมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
ศอช. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
ศอช. ร่วมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบริเวณ อ.ห้างฉัตร
ศอช. ศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง เพิ่มประสิทธิภาพบริการงานวิจัยด้านสุขภาพ
ข้อมูลอื่นๆ     
ข่าวประกาศ
ใบสมัครพนักงานราชการ 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ข้อมูลอื่นๆ     
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลอื่นๆ     
2.ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองงานจ้างก่อสร้างรั้วแบบบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองงานจ้างก่อสร้างรั้วแบบบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วลักษณะบล๊อกทึบ
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง และผู้พิการ
ข้อมูลอื่นๆ     
3.ประกาศราคากลาง
ตาราง ปปช.07 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตาราง ปปช.07 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็ก(เดิม)
ตาราง ปปช.07 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นห้องอาคารสัมมนา
ตาราง ปปช.07 จัดซื้อเครื่องประบอากาศชนิดตั้งแขวน
ตาราง ปปช.01 งานก่อสร้างรั้วลักษณะบล๊อกทึบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูลอื่นๆ     
4.แผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนใหม่)
ข้อมูลอื่นๆ     
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อมูลอื่นๆ     
1.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมอนามัย
ข้อมูลอื่นๆ     
วารสารศูนย์ฯงบทดลองรายเดือนแผนปีงบประมาณ 2560รายงานงบประมาณปีงบ 2562 
วารสารศูนย์ฯ
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 14 ปีที่ 4 เมษายน - กันยายน 2559
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 13 ปีที่ 4 ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 12 ปีที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 11 ปีที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2558
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 มกราคม-มีนาคม 2558
ข้อมูลอื่นๆ     
รู้จักศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย
| โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในกรมอนามัย | ภารกิจ | แผนปฏิบัติราชการ |แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี |คำรับรองการปฏิบัติราชการ
| กฎ ระเบียบ ประกาศ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services) | สารสนเทศคนไทยพื้นที่สูง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย | ระบบบริหารจัดการวัสดุ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ | ระบบบริหารเว็บไซต์ 
| บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ติดต่อศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : 122 หมู่8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร 0-5426-9277
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

canlı tv izle canlı tv canlı tv
Canlı Tv izle
Canlı Tv
Canlı Tv
Canlı Tv izle