ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ข่าวประกาศ
ประกาศยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การผลิต บำรุงรักษา และบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การผลิต บำรุงรักษา และบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน”
ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในวิกฤต COVID-19"
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "New Normal วิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในวิกฤติ COVID-19"
     
PRNews 2021
  ศอช.จัดเวิร์กชอปมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่บุคลากร
  ศอช. ร่วมกัน 3ส 1ล รณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ
  ศอช. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
  ศอช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพบุคลากรด้านการวิจัย นวัตกรรม และทักษะการสื่อสารองค์กร
  ศอช.ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
ข่าวทั้งหมด...     
ประกาศศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับบุคลากรศูนย์
     
ผลการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
สรุปผลการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
     
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี 2564 - ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี 2564
     
คุณธรรมและความโปร่งใส
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
     
บทความ 2562
การพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
     
 
 
 
 
 ข่าวกรมอนามัยส่วนกลาง
แสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย
| โครงสร้างหน่วยงาน | ผู้บริหารศูนย์ฯ | หน่วยงานในกรมอนามัย | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานแผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี | คำรับรองปฏิบัติราชการกฎ ระเบียบ ประกาศ |
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบการประชุมกรมอนามัย | ระบบบริหารครุภัณฑ์ | ระบบบริหารจัดการวัสดุ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ   | ระบบบริหารเว็บไซต์ | ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (HHDC Dashboard) | บริการข้อมูลข่าวสาร | ปฏิทินกิจกรรม |
ติดต่อศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : 122 หมู่8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร 0-5426-9277
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

casino siteleri kacak bahis

casino siteleri 1xbet

gaziantep escort bayan
darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort